תפילות הוידוי לרמח"ל

25. תפילות הוידוי לרמח'ל. תיעבנו 00:04:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
21. תפילות הוידוי לרמח'ל. פשענו 00:02:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
21. תפילות הוידוי לרמח'ל. פשענו 00:02:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
20. תפילות הוידוי לרמח'ל. קשינו עורף 00:02:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
19. תפילות הוידוי לרמח'ל. צררנו 00:04:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
18. תפילות הוידוי לרמח'ל. פשענו 00:03:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
17. עוינו 00:04:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
16. סררנו 00:03:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
15. כד תמוז תשפ'ג 00:03:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
14. כג תמוז תשפ'ג 00:03:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
13. כב תמוז תשפ'ג 00:02:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
12. כא תמוז תשפ'ג 00:03:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
11. כ תמוז תשפ'ג 00:02:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
10. חי תמוז תשפ'ג 00:10:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
09. יז תמוז תשפ'ג 00:04:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
08. טז תמוז תשפ'ג 00:04:08 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
07. טו תמוז תשפ'ג 00:04:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
06. יד תמוז תשפ'ג 00:04:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
05. יג תמוז תשפ'ג 00:05:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
04. י"א תמוז תשפ'ג 00:05:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
03. י תמוז תשפ''ג 00:04:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
02. ט תמוז תשפ''ג 00:07:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
01. ח תמוז תשפ''ג 00:06:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה