שערי אורה

שערי אורה. ז תשרי תשפ'ד 01:00:38 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
שערי אורה 00:58:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
25. שערי אורה. כב אלול תשפ'ג 00:54:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
24. שערי אורה. טו אלול תשפ'ג 01:00:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
23. שערי אורה. ח אלול תשפ'ג 00:57:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
22. שערי אורה. א אלול תשפ'ג 00:59:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כ סיון תשפ''ג 00:59:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יג סיון תשפ''ג 00:55:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כח אייר תשפ''ג 01:00:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כא אייר תשפ''ג 00:59:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
טו אייר תשפ''ג 01:00:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ז אייר תשפ''ג 00:56:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כד אדר תשפ''ג 01:02:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יז אדר תשפ''ג 01:02:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
י אדר תשפ''ג 01:00:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ג אדר תשפ''ג 00:59:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כו שבט תשפ''ג 00:59:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יט שבט תשפ''ג 01:04:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יג שבט תשפ''ג 01:02:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ה שבט תשפ''ג 01:00:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כז טבת תשפ''ג 01:01:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כ טבת תשפ''ג 00:58:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יג טבת תשפ''ג 01:01:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ו טבת תשפ''ג 00:56:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כב כסלו תשפ''ג 01:04:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
טו כסלו תשפ''ג 00:55:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ח כסלו תשפ''ג 01:00:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
א כסלו תשפ''ג 00:57:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כד חשון תשפ''ג 00:57:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יז חשון תשפ''ג 00:57:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ג חשון תשפ''ג. ב 00:11:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ג חשון תשפ''ג. א 00:03:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ה תשרי תשפ''ג 01:01:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כז אלול תשפ''ב 01:03:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כ אלול תשפ''ב 01:00:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יג אלול תשפ''ב 00:58:08 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ח אב תשפ''ב 01:01:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
א אב תשפ''ב 01:01:33 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כג תמוז תשפ''ב 01:02:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
טז תמוז תשפ''ב 00:56:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ט תמוז תשפ''ב 00:59:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ב תמוז תשפ''ב 00:59:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כה סיון תשפ''ב 01:02:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
חי סיון תשפ''ב המשך 00:13:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
חי סיון תשפ''ב 00:31:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
י סיון תשפ''ב 01:00:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יט אייר תשפ''ב 00:59:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ד סיון תשפ''ב 01:00:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יב אייר תשפ''ב 00:59:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ה אייר תשפ''ב 01:03:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
א ניסן תשפ''ב 00:37:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כב אדר ב תשפ''ב 01:00:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יז אדר א צשפ''ב 00:58:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ה שבט תשפ''ב 00:59:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כ טבת תשפ''ב 20:46:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יג טבת תשפ''ב 20:46:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ו טבת תשפ''ב 01:00:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כב כסלו תשפ''ב 01:02:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
טו כסלו תשפ''ב 00:56:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ט כסלו תשפ''ב 01:01:52 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כג חשון תשפ''ב 00:53:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
טז חשון תשפ''ב 01:02:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ט חשון תשפ''ב 01:00:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ב חשון תשפ''ב 01:00:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ד תשרי תשפ''ב 00:58:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
כו אלול תשפ''א 00:57:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יט אלול תשפ''א 00:55:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
יב אלול תשפ''א 00:52:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
ז אב פ''א 01:01:58 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה