ספרא דצניעותא תשפ"ג

641. ספד'צ.כה אלול תשפ'ג 01:00:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
640. ספד'צ. כד אלול תשפ'ג 00:59:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
639. ספד'צ. כא אלול תשפ'ג 00:58:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
638. ספד'צ. כ אלול תשפ'ג 00:57:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
637. ספד'צ. יט אלול תשפ'ג 00:53:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
636. ספד'צ. יח אלול תשפ'ג 00:57:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
635. ספד'צ. יז אלול תשפ'ג 01:01:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
634. ספד'צ. יד אלול תשפ'ג 01:00:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
633. ספד'צ. יג אלול תשפ'ג 00:59:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
632. ספד'צ. יב אלול תשפ'ג 00:56:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
631. ספד'צ. יא אלול תשפ'ג 00:56:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
631. ספד'צ. יא אלול תשפ'ג 00:56:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
630. ספד'צ. י אלול תשפ'ג 00:47:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
629. ספד'צ. ז אלול תשפ'ג 00:57:52 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
628. ספד'צ. ו אלול תשפ'ג 00:51:08 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
627. ספד'צ. ה אלול תשפ'ג 00:58:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
626. ספד'צ. ד אלול תשפ'ג 00:59:48 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
625. ספד'צ . ג אלול תשפ'ג 00:59:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
624. ז אב תשפ''ג 01:00:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
623. ו אב תשפ'ג 00:58:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
622. ה אב תשפ''ג 00:58:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
621. ב אב תשפ''ג 00:58:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
620. א אב תשפ'ג 00:58:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
619. כט תמוז תשפ'ג 00:59:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
618. כח תמוז תשפ'ג 00:54:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
617. כז תמוז תשפ'ג 01:02:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
616. כד תמוז תשפ'ג 00:59:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
615. כג תמוז תשפ'ג 01:00:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
614. כב תמוז תשפ'ג 00:57:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
613. כא תמוז תשפ'ג 00:44:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
612. כ תמוז תשפ'ג 00:59:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
611. טז תמוז תשפ'ג 00:42:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
610. טו תמוז תשפ'ג 00:57:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
609.י תמוז תשפ'ג 00:57:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
608. ט תמוז תשפ'ג 00:59:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
607. ח תמוז תשפ''ג 00:57:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
606. ז תמוז תשפ''ג 00:58:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
605. ו תמוז תשפ''ג 00:54:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
604. ג תמוז תשפ''ג 00:59:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
603. ב תמוז תשפ''ג 00:58:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
602. א תמוז תשפ''ג 00:34:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
601. ל סיון תשפ''ג 01:00:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
600. כט סיון תשפ'ג 01:00:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
599. כו סיון תשפ'ג 00:57:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
597. כד סיון תשפ'ג 01:01:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
596. כג סיון תשפ'ג 00:58:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
595. כב סיון תשפ'ג 00:59:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
594. יט סיון תשפ”ג 00:56:08 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
593. יח סיון תשפ'ג 01:00:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
592 יז סיון תשפ''ג 00:59:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
591 טו סיון תשפ''ג 01:02:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
590 יב סיון תשפ''ג 01:00:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
589 יא סיון תשפ''ג 01:01:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
588 ט סיון תשפ''ג 01:00:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
587 ח סיון תשפ''ג 00:59:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
586 ד סיון תשפ''ג 00:57:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
585 ג סיון תשפ''ג 00:55:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
584. ב סיון תשפ''ג 00:51:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
583 א סיון תשפ''ג 00:59:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
582 כז אייר תשפ''ג 00:59:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
581 כו אייר תשפ''ג 00:59:48 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
580 כה אייר תשפ''ג 00:56:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
579 כד אייר תשפ''ג 00:49:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
578 כג אייר תשפ''ג 01:01:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
577 כ אייר תשפ''ג 00:59:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
576 יט אייר תשפ''ג 00:49:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
575 יח אייר תשפ''ג 00:59:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
573 טז אייר תשפ''ג 00:59:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
572 יד אייר תשפ''ג 00:56:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
571 יב אייר תשפ''ג 00:58:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
570 יא אייר תשפ''ג 00:54:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
569 י אייר תשפ''ג 00:59:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
568 ט אייר תשפ''ג 01:00:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
567 ו אייר תשפ''ג 00:56:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
566 ה אייר תשפ''ג 01:01:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
565 ד אייר תשפ''ג 01:00:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
564 ג אייר תשפ''ג 01:00:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
563 ב אייר תשפ''ג 01:00:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
562 כט אדר תשפ''ג 01:04:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
561 כח אדר תשפ''ג 00:59:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
560 כז אדר תשפ''ג 01:00:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
559 כו אדר תשפ''ג 00:58:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
558 כג אדר תשפ''ג 01:01:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
557 כב אדר תשפ''ג 00:57:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
556 כא אדר תשפ'ג 00:57:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
555 כ אדר תשפ''ג 00:58:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
554 יט אדר תשפ''ג 00:50:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
553 טז אדר תשפ''ג 01:00:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
552 ט אדר תשפ''ג 00:50:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
551 ח אדר תשפ''ג 00:57:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
550 ח אדר תשפ''ג 00:53:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
549 ו אדר תשפ''ג 01:01:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
548 ה אדר תשפ''ג 00:59:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
547 ב אדר תשפ''ג 01:02:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
546 א אדר תשפ''ג 01:00:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
545 ל שבט תשפ''ג 00:59:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
544 כט שבט תשפ''ג 01:01:48 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
543 כה שבט תשפ''ג 01:01:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
542 כד שבט תשפ''ג 00:55:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
538 יח שבט תשפ''ג 00:59:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
536 טז שבט תשפ''ג 01:01:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
535 טו שבט תשפ''ג 01:01:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
534 יד שבט תשפ''ג 01:00:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
533 יג שבט תשפ''ג 01:00:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
532 י שבט תשפ''ג 01:02:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
531 ט שבט תשפ''ג 00:57:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
530 ח שבט תשפ''ג 00:54:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
529 ז שבט תשפ''ג 01:03:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
528 ד שבט תשפ''ג 01:00:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
527. ג שבט תשפ''ג 00:54:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
526 ב שבט תשפ''ג 00:56:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
525 א שבט תשפ''ג 01:03:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
524 כט טבת תשפ''ג 01:02:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
523 קה''ל. כו טבת תשפ''ג 01:00:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
522 כו טבת תשפ''ג 00:56:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
521 כד טבת תשפ''ג 01:01:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
520 כב טבת תשפ''ג 01:01:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
519 כב טבת תשפ''ג 00:59:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
518 יט טבת תשפ''ג 01:01:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
517 יח טבת תשפ''ג 01:00:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
516 טז טבת תשפ''ג 00:57:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
515 טו טבת תשפ''ג 01:01:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
514 יב טבת תשפ''ג 00:55:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
513 יא טבת תשפ''ג 01:01:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
512 י טבת תשפ''ג 01:00:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
511 ט טבת תשפ''ג 01:02:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
510 ח טבת תשפ''ג 00:59:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
509 ד טבת תשפ''ג 01:01:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
508 ג טבת תשפ''ג 01:01:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
507 ב טבת תשפ''ג 00:49:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
506 כו כסלו תשפ''ג 01:01:58 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
505 כה כסלו תשפ''ג 01:01:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
504 כד כסלו תשפ''ג 01:00:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
503 כא כסלו תשפ''ג 00:53:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
502 כ כסלו תשפ''ג 01:00:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
501 יט כסלו תשפ''ג 00:57:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
500 יח כסלו תשפ''ג 00:59:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
499 יז כסלו תשפ''ג 00:58:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
498 יד כסלו תשפ''ג 00:58:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
497 יג כסלו תשפ''ג 00:58:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
496 יב כסלו תשפ''ג 01:00:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
495 יא כסלו תשפ''ג 01:01:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
494 י כסלו תשפ''ג 01:01:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
493 ז כסלו תשפ''ג 01:01:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
492 ו כסלו תשפ''ג 00:59:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
491 ה כסלו תשפ''ג 01:01:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
490 ד כסלו תשפ''ג 01:01:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
489 ג כסלו תשפ''ג 01:00:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
488 ל חשון תשפ''ג 01:00:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
487 כט חשון תשפ''ג 00:56:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
486 כח חשון תשפ''ג 00:58:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
485 כז חשון תשפ''ג 00:56:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
484 כו חשון תשפ''ג 00:59:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
483 כג חשון תשפ''ג 00:55:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
482 כב חשון תשפ''ג 01:01:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
481 כא חשון תשפ''ג 01:00:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
480 כ חשון תשפ''ג 01:00:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
479 יט חשון תשפ''ג 01:01:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
478 טז חשון תשפ''ג 00:33:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
477 טו חשון תשפ''ג 01:03:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
476 יד חשון תשפ''ג 01:00:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
475 יג חשון תשפ''ג 00:47:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
474 יב חשון תשפ''ג 01:24:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
473 ח חשון תשפ''ג 01:00:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
472 ז חשון תשפ''ג 00:59:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
471 ו חשון תשפ''ג 01:01:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
470 ה חשון תשפ''ג 01:00:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
469 ב חשון תשפ''ג 00:59:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
468 א חשון תשפ''ג 00:51:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
467 ז תשרי תשפ''ג 00:59:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
466 ד תשרי תשפ''ג 00:59:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
465 ג תשרי תשפ''ג 01:00:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה