ספרא דצניעותא תשפ"ב

464 כו אלול תשפ''ב 01:02:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
463 כה אלול תשפ''ב 01:01:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
462 כד אלול תשפ''ב 01:03:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
461 כג אלול תשפ''ב 01:01:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
460-2  כב אלול תשפ''ב 00:44:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
460-1  כב אלול תשפ''ב 00:06:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
459 חי אלול תשפ''ב 01:01:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
458 יז אלול תשפ''ב 00:54:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
457 טז אלול תשפ''ב 01:04:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
456 טו אלול תשפ''ב 01:03:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
455 יב אלול תשפ''ב 00:59:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
454 יא אלול תשפ''ב 01:05:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
453 י אלול תשפ''ב 00:59:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
452 ט אלול תשפ''ב 01:01:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
451 ח אלול תשפ''ב 01:03:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
450 ה אלול תשפ''ב 01:02:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
449 ד אלול תשפ''ב 01:01:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
448 ג אלול תשפ''ב 01:02:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
447 ב אלול תשפ''ב 00:59:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
446 א אלול תשפ''ב 01:02:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
445 ז אב תשפ''ב 01:00:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
444 ו אב תשפ''ב 01:02:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
443 ה אב תשפ''ב 00:55:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
442 ד אב תשפ''ב 01:00:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
441 ג אב תשפ''ב 00:58:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
440 כט תמוז תשפ''ב 00:50:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
439 כח תמוז תשפ''ב 01:00:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
438 כז תמוז תשפ''ב 01:00:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
437 כו תמוז תשפ''ב 01:01:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
436 כה תמוז תשפ''ב 01:02:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
435 כב תמוז תשפ''ב 00:58:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
434 כא תמוז תשפ''ב 01:00:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
433 כא תמוז תשפ''ב 01:03:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
432 יט תמוז תשפ''ב 01:00:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
431 טו תמוז תשפ''ב 00:40:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
430 יד תמוז תשפ''ב 00:59:33 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
429 יג תמוז תשפ''ב 00:57:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
428 יב תמוז תשפ''ב 00:58:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
427 יא תמוז תשפ''ב 01:00:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
426 ח תמוז תשפ''ב 00:58:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
425 ז תמוז תשפ'ב 01:00:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
424 ו תמוז תשפ''ב 01:02:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
423 ה תמוז תשפ''ב 00:59:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
422 ד תמוז תשפ''ב 01:01:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
421 א תמוז תשפ''ב 01:02:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
420 כט סיון תשפ''ב 00:58:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
419 כז סיון תשפ''ב 00:59:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
418 כד סיון תשפ''ב 01:01:52 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
416 כא סיון תשפ''ב 01:00:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
414 יז סיון תשפ''ב 00:28:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
413 טז סיון תשפ''ב 00:58:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
412 טו סיון תשפ''ב 00:26:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
411 יד סיון תשפ''ב 01:00:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
409 י סיון תשפ''ב 00:58:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
407 ח סיון תשפ''ב 01:02:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
406 ז סיון תשפ''ב 00:57:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
405 ב אייר תשפ''ב 01:00:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
404 א סיון תשפ''ב 01:00:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
403 כט סיון תשפ''ב 00:59:38 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
402 כח אייר תשפ''ב 01:01:38 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
401 כה אייר תשפ''ב 01:01:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
400 וז''ש בלישן סתים 00:51:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
399 עניין חמץ ומצה 01:00:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
398 נהיר י' בתרין 01:03:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
397 כא אייר תשפ''ב 01:00:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
396 העיבור כדין קשה 01:07:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
395 ויאמר - ונהיר יו''ד 00:58:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
394 ויאמר א-לקים 01:00:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
393 ספרא-יהי מארת 01:00:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
392 חזרה על ספרא - אחתא ומודעתא 01:00:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
391 יב אייר תשפ''ב חזרה על ספרא - והחיות 01:01:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
390 י אייר תשפ''ב לשון הספרא יהי אור 01:01:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
389 ספד''צ ט אייר תשפ''ב 01:02:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
388 ח אייר תשפ''ב טו,ג ד''ה סתים לאימא 01:02:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
387 ז אייר תשפ''ב טו,ב כלילן בלישן 01:02:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
386 חזרה מהירה על לשון הםפרא 01:02:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
385 ג אייר תשפ''ב 00:59:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
384 ב אייר תשפ''ב 01:06:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
383 א אייר תשפ''ב 00:52:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
382 כח אדר ב תשפ''ב 01:02:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
381 כז אדר ב תשפ''ב 00:39:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
380 כו אדר ב תשפ''ב 00:58:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
379 כה אדר ב תשפ''ב 01:00:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
378 כד אדר ב תשפ''ב 00:58:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
377 כ אדר ב תשפ''ב 00:59:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
376 יט אדר ב תשפ''ב 00:59:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
374 יז אדר ב תשפ''ב 00:57:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
372 יא אדר ב תשפ''ב 01:00:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
371 י אדר ב תשפ''ב 00:57:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
368 ה אדר ב תשפ''ב 01:00:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
367 ד אדר ב תשפ''ב 00:58:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
366 ג אדר ב תשפ''ב 00:59:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
365כט אדר א תשפ''ב 01:00:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
364 כח אדר א תשפ''ב 01:01:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
363 כו אדר א תשפ''ב 01:01:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
362 כו אדר א תשפ''ב 00:59:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
361 כג אדר א תשפ''ב 00:42:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
360 כב אדר א צשפ''ב 00:57:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
359 כא אדר א תשפ''ב 00:47:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
358 כ אדר א תשפ''ב 01:02:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
357 יט אדר א תשפ''ב 00:57:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
356 טז אר א תשפ''ב 00:59:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
355 טו אדר א תשפ''ב 01:01:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
354 יד אדר א תשפ''ב 01:02:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
353 יג אדר א תשפ''ב 01:02:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
351 ט אדר א תשפ''ב 01:07:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
350 ז אדר א תשפ''ב 00:28:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
349 ז אדר א תשפ''ב 00:56:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
348 ו אדר א תשפ''ב 01:03:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
347 ה אדר א תשפ''ב 01:03:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
346 ב אדר א תשפ''ב 00:50:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
345 א אדר א תשפ''ב 01:03:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
344 ל שבט תשפ''ב 00:59:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
343 כט שבט תשפ''ב 01:04:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
342 כח שבט תשפ''ב 04:55:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
341 כה שבט תשפ''ב 01:02:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
340 כד שבט תשפ''ב 00:46:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
339 כג תשפ''ב 00:54:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
338כב שבט תשפ''ב 00:54:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
336 ט שבט תשפ''ב 00:56:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
335 ח שבט תשפ''ב 00:36:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
334 ז שבט תשפ''ב 00:54:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
333 ד שבט תשפ''ב 01:01:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
332 ג שבט תשפ'ב 00:52:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
331 א שבט תשפ''ב 01:01:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
329 כה טבת תשפ''ב 00:58:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
328 כד טבת תשפ''ב 00:59:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
327 כג טבת תשפ''ב 01:02:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
326 כב טבת תשפ''ב 00:59:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
325 כ טבת תשפ''ב 01:02:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
324 יט טבת תשפ''ב 01:01:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
323 חי טבת תשפ''ב 00:59:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
322 טז טבת תשפ''ב 01:04:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
321טו טבת תשפ''ב 01:02:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
320 יב טבת תשפ''ב 01:02:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
319 יא טבת תשפ''ב 01:02:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
318 ספד''צ י טבת תשפ''ב 00:52:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
317 ט טבת תשפ''ב 00:56:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
316 ח טבת תשפ''ב 01:00:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
315ה טבת תשפ''ב 01:00:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
314 ד טבת תשפ''ב 01:00:33 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
313 ג טבת תשפ''ב 00:59:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
312 ב טבת תשפ''ב 01:00:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
311 כא כסלו תשפ''ב 01:00:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
310 כ כסלו תשפ''ב 01:03:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
309 חי כסלו תשפ''ב 00:30:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
308 יז כסלו תשפ''ב 01:00:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
307 יד כסלו תשפ''ב 00:53:15 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
305 יב כסלו תשפ''ב 00:59:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
304יא כסלו תשפ''ב 01:01:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
303 י כסלו תשפ''ב 01:01:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
302 ז כסלו תשפ''ב 00:53:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
301 ו כסלו תשפ''ב 00:59:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
300ה כסלו תשפ''ב 01:01:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
299 ד כסלו תשפ''ב 01:01:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
298 ג כסלו תשפ''ב 01:00:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
297 כט חשון תשפ''ב 00:59:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
296 כח חשון תשפ''ב 01:01:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
295כז חשון תשפ''ב 01:03:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
294 כו חשון תשפ''ב 00:58:38 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
293 כה חשון תשפ''ב 01:01:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
292 כב חשון תשפ''ב 01:00:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
291כא חשון תשפ''ב 01:01:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
290 כ חשון תשפ''ב 01:01:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
289 ספד''ציט חשון תשפ''ב 01:01:41 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
288 חי חשון תשפ''ב 01:01:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
287טו חשון תשפ''ב 01:00:42 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
286יד חשון תשפ''ב 01:03:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
285 יג חשון תשפ''ב 00:33:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
284 יב חשון תשפ''ב 00:29:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
283 יא חשון תשפ''ב 00:59:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
282 ח חשון תשפ''ב 01:01:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
281 ז חשון תשפ''ב 01:03:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
280 ו חשון תשפ''ב 00:45:41 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
279 ה חשון תשפ''ב 01:02:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
278 ד חשון תשפ''ב 01:01:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
277 ערב יוה''כ תשפ''ב 00:49:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
276 עינייני רה''ש ז 01:00:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
275 עינייני רה''ש ו 00:58:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
274 ערב רה''ש תשפ''ב 00:52:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
273 ענייני רה''ש ה 01:01:45 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
272 ענייני רה''ש ד 01:01:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
271 ענייני רה''ש ג 01:00:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
270 ענייני רה''ש ב 01:02:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה