הקדמה לחכמת האמת

20. הקדמה לחכמת האמת. כד אלול תשפ'ג 00:06:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
19. הקדמה לחכמת האמת. כב אלול תשפ'ג 00:05:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
18. הקדמה לחכמת האמת. כא אלול תשפ'ג 00:05:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
17. הקדמה לחכמת האמת. כ אלול תשפ'ג 00:03:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
16. הקדמה לחכמת האמת. יט אלול תשפ'ג 00:07:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
15. הקדמה לכחמת האמת. יח אלול תשפ'ג 00:05:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
14. הקדמה לחכמת האמת. יז אלול תשפ'ג 00:05:23 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
13. הקדמה לחכמת האמת. טו אלול תשפ'ג 00:06:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
12. הקדמה לחכמת האמת. יד אלול תשפ'ג 00:06:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
11. הקדמה לחכמת האמת. יג אלול תשפ'ג 00:04:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
10. הקדמה לחכמת האמת. יב אלול תשפ'ג 00:04:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
09. הקדמה לחכמת האמת. יא אלול תשפ'ג 00:05:02 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
08. הקדמה לחכמת האמת. י אלול תשפ'ג 00:03:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
07. הקדמה לחכמת האמת. ח אלול תשפ'ג 00:03:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
06. הקדמה לחכמת האמת. ז אלול תשפ'ג 00:04:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
05. הקדמה לחכמת האמת. ו אלול תשפ'ג 00:03:44 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
04. הקדמה לחכמת האמת. ה אלול תשפ'ג 00:05:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
03. הקדמה לחכמת האמת. ד אלול תשפ'ג 00:09:20 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
02. הקדמה לחכמת האמת. ג אלול תשפ'ג 00:06:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
01. הקדמה לחכמת האמת. א אלול תשפ'ג 00:08:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה