דעת תבונות

142 חי תמוז תשפ''ב 00:05:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
141 טז תמוז תשפ''ב 00:06:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
140 טו תמוז תשפ''ב 00:06:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
139 יד תמוז תשפ''ב 00:05:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
138 יג תמוז תשפ''ב 00:08:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
137 יב תמוז תשפ''ב 00:06:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
136 יא תמוז תשפ''ב 00:04:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
134 ח תמוז תשפ''ב 00:04:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
133 ז תמוז תשפ''ב 00:08:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
132 ו תמוז תשפ''ב 00:06:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
131 ה תמוז תשפ''ב 00:06:53 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
130 ד תמוז תשפ''ב 00:01:56 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
129 ב תמוז תשפ''ב 00:02:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
128 א תמוז תשפ''ב 00:05:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
127 כט סיון תשפ''ב 00:03:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
126 כח סיון תשפ''ב 00:05:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
125 כז סיון תשפ''ב 00:06:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
124 כה סיון תשפ''ב 00:06:06 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
123 כד סיון תשפ''ב 00:03:49 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
119 כ סיון תשפ''ב 00:04:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
117 יז סיון תשפ''ב 00:02:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
116 טז סיון תשפ''ב 00:06:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
115 טו סיון תשפ''ב 00:06:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
114 יד סיון תשפ''ב 00:04:58 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
113 יג סיון תשפ''ב 00:06:27 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
111 ח סיון תשפ''ב 00:05:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
110 ז סיון תשפ''ב 00:02:33 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
109 ד סיון תשפ''ב 00:04:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
108 ג סיון תשפ''ב 00:06:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
107 ב סיון תשפ''ב 00:05:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
106 א סיון תשפ''ב 00:03:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
105 כט אייר תשפ''ב 00:09:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
104 כח אייר תשפ''ב 00:05:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
102 כה אייר תשפ''ב 00:07:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
101 כה אייר תשפ''ב 00:04:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
100 כג אייר תשפ''ב 00:03:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
97 יט אייר תשפ''ב 00:04:05 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
96 חי אייר תשפ''ב 00:07:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
95 יז אייר תשפ''ב 00:05:13 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
94 טז אייר תשפ''ב 00:04:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
93 טו אייר תשפ''ב 00:02:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
92 יד אייר תשפ''ב 00:04:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
91 יב אייר תשפ''ב 00:02:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
89 י אייר תשפ''ב 00:04:55 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
88 ט אייר תשפ''ב 00:03:54 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
87 ח אייר תשפ''ב 00:06:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
86 ז אייר תשפ''ב 00:04:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
85 ד אייר תשפ''ב 00:03:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
84 ד אייר תשפ''ב 00:05:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
83 ג אייר תשפ''ב 00:05:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
81 א אייר תשפ''ב 00:05:36 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
80 כט אדר ב תשפ''ב 00:03:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
79 כח אדר ב תשפ''ב 00:05:41 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
78 כז אדר ב תשפ''ב 00:04:39 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
77 כו אדר ב תשפ''ב 00:02:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
76 כה אדר ב תשפ''ב 00:06:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
75 כד אדר ב תשפ''ב 00:06:52 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
74 כב אדר ב תשפ''ב 00:02:41 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
73 כא אדר ב תשפ''ב 00:04:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
72 כ אדר ב תשפ''ב 00:04:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
70 חי אדר ב תשפ''ב 00:04:09 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
69 יג אדר ב תשפ''ב 00:04:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
67 יא אדר ב תשפ''ב 00:05:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
62 ה אדר ב תשפ''ב 00:05:51 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
61 ד אדר ב תשפ''ב 00:06:52 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
60 ג אדר ב תשפ''ב 00:09:30 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
59 ל אדר א תשפ''ב 00:07:10 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
57 כז אדר א תשפ''ב 00:05:31 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
56 כז אדר א תשפ''ב 00:06:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
54 כד אדר א תשפ''ב 00:06:33 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
53 כג אדר א תשפ''ב 00:06:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
51 כא אדר א תשפ''ב 00:06:37 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
50 כ אדר א תשפ'ב 00:05:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
49 יט אדר א תשפ''ב 00:05:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
48 יז אדר א תשפ''ב 00:05:19 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
47 טז אדר א תשפ''ב 00:06:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
46 יד אדר א תשפ''ב 00:06:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
43 י אדר א תשפ''ב 00:03:46 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
37 ג אדר א תשפ''ב 00:06:16 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
42 ט אדר א תשפ''ב 00:07:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
41 ח אדר א תשפ''ב 00:07:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
40 ז אדר א תשפ''ב 00:06:50 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
39 ו אדר א תשפ''ב 00:09:03 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
36 ח שבט תשפ''ב 00:05:17 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
35 ז שבט תשפ''ב 00:05:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
33 ד שבט תשפ''ב 00:04:04 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
32 ג שבט תשפ''ב 00:08:24 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
31 ב שבט תשפ''ב 00:08:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
30 כה טבת תשפ''ב 00:07:40 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
29 כד טבת תשפ''ב 00:23:28 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
28 כג טבת תשפ''ב 00:07:57 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
26 כא טבת תשפ''ב 00:06:29 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
25 כ טבת תשפ''ב 00:12:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
24 יט טבת תשפ''ב 00:06:32 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
23 יז טבת תשפ''ב 00:07:11 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
22 טז טבת תשפ''ב 00:07:18 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
20 יג טבת תשפ''ב 00:07:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
19 יב טבת תשפ''ב 00:06:35 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
18 יא טבת תשפ''ב 00:04:25 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
17 י טבת תשפ''ב 00:06:14 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
16 ט טבת תשפ''ב 00:08:21 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
15 ה טבת תשפ''ב 00:06:07 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
14 ד טבת תשפ''ב 00:10:00 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
13 ג טבת תשפ''ב 00:09:58 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
12 ב טבת תשפ''ב 00:05:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
11 כד כסלו תשפ''ב 00:07:12 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
10 כב כסלו תשפ''ב 00:09:59 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
09 כא כסלו תשפ''ב 00:07:22 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
08 כ כסלו תשפ''ב 00:09:47 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
07 יט כסלו תשפ''ב 00:08:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
06 חי כסלו תשפ''ב 00:09:26 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
05 יז כסלו תשפ''ב 00:10:43 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
04 יד כסלן תשפ''ב 00:07:01 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
03 יג כסלו תשפ''ב 00:06:34 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
02 יב כסלו תשפ''ב 00:08:58 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה
01 יא כסלו תשפ''ב 00:10:38 הורדהplay_arrow צפייה
הורדה