90 ספרא דצניעותא – קול השופר וקול הדברות במתן תורה