89 ספרא דצניעותא – עשר כוחות דש”ך דינים היוצאים באצבעות הידיים – שבירה