⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

70 ספרא דצניעותא – “ונפלו כליהם בבריאה”