⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

7 ספרא דצניעותא – קוצו של יו”ד מאחד ומפריד