⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

66 ספרא דצניעותא – לא אשתכחו, לשון מציאה יישוב