⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

63 ספרא דצניעותא – וזיוניהון לא אשתכחו, הגהת הגר”א