⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

62 ספרא דצניעותא – וזיוניהון לא אשתכחו