⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

6 ספרא דצניעותא – הקדמת הספרא כנגד ה’ פרצופים