⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

59 ספרא דצניעותא – כל מלך מקבל הכוחות מכולם