⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה<br>

5 ספרא דצניעותא – איחוד שם הוי”ה