⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

47 ספרא דצניעותא – מתקלא – חיבור הצניעות שמעלה ולמטה