⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

46 ספרא דצניעותא – השבירה – חוסר שיקול בזו”ן