⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

36 ספרא דצניעותא – הלשון יורד עד הגרון, המשך