⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

29 ספרא דצניעותא – אריך אנפין וזעיר אנפין