⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

21 ספרא דצניעותא – מתן תורה ביום החמישים