⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

18 ספרא דצניעותא – ואין מגלין זאת החכמה אלא לצנועים