⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

17 ספרא דצניעותא – רדל”א אתגלי במצחא