⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

16 ספרא דצניעותא – צניעות ברישא דלא איתיידע