⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

15 ספרא דצניעותא – ל”ג בעומר גילוי הסיפור