126. ספרא דצניעותא – ביאור דברי הספרא דצניעותא שהמתקלא נעלם ונגלה