123. ספרא דצניעותא – “כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים”