118. ספרא דצניעותא – ג’ דרגות של הרמח”ל בהבנת ייעוד הבריאה