10. שערי אורה – הכינוי בית המקדש ואהל מועד לספירת המלכות