לתרומות עבור החזקת הישיבה

תוכלו ליצור איתנו קשר

בברכת ”ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”

ישיבת “השער לה'”