ישיבת השער לה'

החזקת תורה ותרומה

 

עצם לימוד התורה משפיע טוב על עם ישראל , מחיש את הגאולה 

ומשפיע שלום על כל העולם כולו.

ניתן לתרום לישיבה גם על ידי מערכת ״נדרים פלוס״ דרך עמותת “פקודת אלעזר”
תחת כותרת חוברות “ונגלה כבוד ה'” שע”י ישיבת “השער לה'”.

לעזרה בהפצת עלונים בבתי כנסיות התקשר: 02-5606201

כל ההכנסות קודש להחזקת הישיבה והפצת תורה.