ישיבת השער לה'

החזקת תורה ותרומה

 

עצם לימוד התורה משפיע טוב על עם ישראל , מחיש את הגאולה 

ומשפיע שלום על כל העולם כולו.

התשלום הוא בצורה מאובטחת דרך מערכת נדרים פלוס.

לעזרה בהפצת עלונים בבתי כנסיות התקשר: 02-5606201

כל ההכנסות קודש להחזקת הישיבה והפצת תורה.