ישיבת השער לה'

שיעורים של הרב אברהם יעקב פריצקי שליט”א 

בתורת הסוד

חשוב מאד להדגיש ללומד: לתועלתך, ואם אתה רוצה “לגדול” נכון,
תסדר את סדר הלימוד שלך רק לפי סדר דרגות אלו,
תתקדם לאט ובטוח.
אל “תדלג”,
משום שלאחר מכן היציבות שלך לא תהיה נכונה.
אל תתחיל קומה שניה לפני ששמעת לפחות לפחות שלשים שיעורים מהקומה הקודמת לה.
מומלץ, לא לעלות לקומה הבאה לפני שמיעת לפחות מאתיים שיעורים מהקומה הקודמת,
אך בוודאי לא לפחות משלשים.
חשוב מאד לציין, גם מי שבקומה גבוהה,
תמיד תהיה לו תועלת מרובה משיעורים בקומות הנמוכות יותר,
ובאמת, רק מי שמבין היטב את הקומה הגבוהה יוכל להתחיל ולהבין את עומק שיעורי הקומה הנמוכה.
 
שלב א’: מושגים ב”קבלה”. שערי אורה, כללים ראשונים.
 
שלב ב’: “ללמוד ספר קבלה” – תיקונים חדשים לרמח”ל.
 
שלב ג’: “לימוד קבלה עיוני” – ספרא דצניעותא.