⇓ לצפייה – לחץ על האייקון

פרשת דברים – “ה’ אלקינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה” – היציאה מהגלות