עניין השופר – ז’ – קול השופר וקול הדברות במתן תורה