שימו לב, השיעור נמסר בב’ חלקים.

סוד התורה – שיעור ראשון