⇓ לצפייה – לחץ על האייקון הזה

פרשת שופטים – “ג’ מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתן לארץ”