ישיבת השער לה'

אודות הישיבה

“ישיבת השער לה׳ ללימוד הנגלה והנסתר”, נוסדה בשנת תשס”ח על ידי ראש הישיבה מורינו הרב אברהם יעקב פריצקי, בשכונת בית וגן בירושלים.
שורשיה של הישיבה נבטו כבר בשנת תשס”ג בשיעור קבוע בענייני חכמת האמת שנמסר על ידי הגאון הגדול הרב שמשון פינקוס זצ״ל – מורו ורבו של ראש הישיבה, לחבר תלמידי חכמים בשכונת בית וגן.
עם פטירתו הפתאומית של הרב פינקוס זצ”ל, קיבץ ראש הישיבה שליט”א – אז אברך צעיר לימים – את חבר תלמידי החכמים שומעי השיעור, ועוררם על חשיבות קיבוצם יחד ללימוד קבוע של חכמת האמת. לצד הלימוד בצוותא, התקיים שיעור שבועי קבוע מאת אחד מגדולי המקובלים בספר ״אוצרות חיים״ לרבינו האר״י ז״ל.

כהמשך לכך, החל ראש הישיבה למסור שיעורים קבועים ברחבי הארץ למספר קבוצות של תלמידי חכמים, אולם הגאון הגדול הרב משה שפירא זצ״ל הכווינו לפתוח ישיבה קבועה שתקבץ לתוכה את כל אשר נדבה רוחם אותם בלימוד זה.
בראש חודש שבט תשס״ח, איגד הגאון הרב משה שפירא זצ”ל את הלומדים, ויסד את הישיבה על ידי “שיעור פתיחה”. את השיעור המשיך למסור בקביעות גם בהמשך בכל תחילת “זמן”, בכדי לעורר ולזרז תלמידי חכמים ללימוד עומק סודות התורה בעיון ובקביעות.

מאז ועד היום מוסר ראש הישיבה שיעור קבוע  דבר יום ביומו,  כאשר בכל המסגרות השונות של הישיבה נמסרים כעשרים שיעורים שבועיים על ידי ראש הישיבה, ובצידם שיעורים נוספים מאת הרב אהרן חרר שליט״א – מרבני הישיבה.

נושא הלימוד הוא חתירה לעומק סודות התורה בצורה ברורה, קולחת, ונעימה, בדרך המסורה לנו על ידי רבותינו מדור דור, בעיון המבוסס על הזוה״ק ותורת רבותינו האר״י ז״ל, הרמח״ל, והגר״א, כשהדברים  ברורים בדרכי השכל וההיגיון.

עם שגשוגה של הישיבה וגידול הגיוון ברמות הלומדים, נוהגת הישיבה בעין יפה להרחיב את האפשרויות ללומדים להשתתפות בשיעורים באמצעות פלטפורמות שונות, ביניהן על ידי מערכת ״קול הלשון״, תוכנת zoom, והאתר הנוכחי.
ראש הישיבה שליט”א חיבר מספר ספרים המבררים היטב את יסודות הבריאה על פי עומק דברי חכמת האמת, וזכה להסכמותיהם של גדולי הדור וגדולי המקובלים מהדור שעבר.

התועלת הנרכשת לתלמידי החכמים – תלמידי הישיבה, שומעי השיעורים ולומדי הספרים ברורה, כאשר מעידים הם בעצמם כי רמתם הרוחנית והשכלתם התורנית עלתה עשרות מונים בעקבות הצטרפותם למעגל שומעי לקחו של ראש הישיבה שליט”א.
ייעודה של הישיבה ותקוותה הוא לברר את סדר גילוי ה’ עד לקיום חזונו של הנביא ישעיהו “לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה’ כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים”, במהרה בימנו!